Buy ticket
Menu

Speakers

Our visionary speakers.

Conference speakers

 • Nell Watson

  Futurist, Singularity University

  US

  Nell Watson FBCS, FIAP, FRSA is an engineer, entrepreneur, and futurist thinker who grew up in Northern Ireland. She has a longstanding interest in the philosophy of technology, and how extensions of human capacity drive emerging social trends.
  Nell founded Poikos (now QuantaCorp), a machine learning-driven ‘AI for body measurement’. Nell’s patented technology ‘dematerialises’ the 3D body scanner, by providing accurate 3D scans of the body with only 2D camera hardware, for mass customisation, and health. She is also Co-Founder of OpenEth.org, an ‘ethical explication engine’ that aims to crowdsource ethical heuristics for autonomous systems.
  She lectures globally on Machine Intelligence, AI philosophy, Human-Machine relations, and the Future of Human Society, serving on the Faculty of AI & Robotics at Singularity University.

 • Nell Watson

  Futuristka, Singularity University

  US

  Nell Watson je inženýrka, podnikatelka a futuristka, která pochází ze Severního Irska. Jejím dlouhodobým zájmem je filozofie technologií. Velkou pozornost věnuje i tomu, jak rozšíření našich lidských kapacit a dovedností ovlivní společnost.
  Založila startup Poikos (nyní QuantaCorp), zaměřený na ‘AI for body measurement’. Tento její patent poskytuje přesné 3D skenování těla pouze s 2D kamerou. Je také spoluzakladatelkou společnosti OpenEth.org, která řeší etiku autonomních systémů.
  Nell cestuje po světě a přednáší jako expertka na strojovou inteligenci, filozofii umělé inteligence, vztahy mezi člověkem a strojem a budoucnost lidské společnosti. Rovněž přednáší na prestižní Fakultě AI & Robotiky na Singularity University.
 • Taylor Freeman

  CEO, Upload, Inc.

  US

  Taylor Freeman is the co-founder and CEO of Upload, Inc., a VR organization focused on advancing the growth of the consumer VR industry. He is dedicated to disrupting traditional education by moving toward immersive technology and AI to create personalized education experiences, and helping civilization live in harmony with technology.

  Prior to founding Upload, Inc., Freeman was the founder and CEO of Magnus Labs, a creative advertising firm focused on helping brands reach their audience online. Before Magnus, Freeman was a production manager for a 150-person team during his time at Universal Studios.

 • Taylor Freeman

  CEO, Upload, Inc.

  US

  Taylor Freeman je spoluzakladatelem a CEO v Upload, Inc., VR organizaci zaměřené na propagaci užívání VR ve spotřebním průmyslu. Dále se usilovně snaží o změnu tradičního vzdělávání pomocí zajímavých technologií a AI, které vytvoří ze vzdělávání osobní zážitek. Díky tomu chce napomoci lidstvu, aby žilo v souladu s technologiemi.

  Před založením Upload, Inc. působil v Universal Studios jako výrobní manažer 150 členného týmu. Poté založil a vedl Magnus Labs, firmu zaměřenou na online reklamu značek.

 • Scott Amyx

  Global IoT Influencer, Singularity University Mentor

  US

  Scott Amyx is well-known in the IoT world and considered a leading specialist in disruptive business transformations. He is a futurist, speaker, and author that focuses on the Internet of Things. Scott currently acts as managing partner at Amyx Ventures and CEO of Amyx+. He is also an active managing partner at Future of Fashion and acts as a mentor and startup board member at Singularity University Smart City Accelerator. Scott has over 20 years of large-scale strategy and implementation experience, managing projects worth tens of millions of dollars across multiple areas. Scott has also launched numerous startups as well as successfully selling a company.

 • Scott Amyx

  CEO, Amyx+

  US

  Scott Amyx je ve světové IoT komunitě známou tváří a také vyhlášeným odborníkem na tzv. disruptivní transformaci ve firmách, která mění její fungování od základu. Je také futuristou,, zkušeným řečníkem a autorem píšícím o IoT. Nyní působí jako Managing Partner ve firmě Amyx Ventures a je ředitelem v Amyx+. Nelze opomenout jeho aktivity ve Future of Fashion a na Univerzitě Singularity, kde mentoruje startupy v akcelerátoru Smart City. Scott se pyšní více než 20 lety zkušeností s rozsáhlými strategickými plány a vedením mnohamilionových projektů z různých oblastí. Nemluvě o několika úspěšných startupech a prodané firmě.

 • Kenny Hawk

  CEO, Mojio

  US

  Kenny is an experienced entrepreneur and the former CEO of tech companies such as iGo (IPO on Nasdaq), NemeriX (which was acquired by Qualcomm in 2009), and Ubidyne (Acquired by Kathrein). His business activities and interests range from internet-based social networking and multimedia entertainment, to SaaS, consumer electronics, and mobile networks. He now leads Mojio, which connects cars to the internet through cellular and GPS devices, adding it to the Internet of Things.
  Kenny holds a Bachelor of Science in Electrical Engineering from the University of Michigan and an MBA from Stanford University where he enjoys guest lecturing at the engineering school’s entrepreneur program. He is passionate about next generation technology, early stage ventures, and fast-growth companies needing active board level leadership.

 • Kenny Hawk

  CEO, Mojio

  US

  Kenny je zkušeným podnikatelem a bývalým generálním ředitelem několika technologických společností, jako je iGo (IPO v Nasdaq), NemeriX (koupený Qualcommem v roce 2009) a Ubidyne (koupený Kathreinenm). Jeho podnikání zasahuje do různých oblastí – od sociálních sítí a multimediální zábavy, SaaS (software jako servis), přes spotřební elektroniku až po mobilní sítě. Nyní vede společnost Mojio, která propojuje pomocí mobilních zařízení a GPS automobily k internetu.
  Kenny vystudoval elektrotechniku na Univerzitě v Michiganu a získal MBA na Stanfordské univerzitě, kde jako host přednáší v rámci vzdělávacího programu pro budoucí podnikatele. Vášnivě se zajímá o technologie nové generace, startupy v počáteční fázi a rychle rostoucí firmy, které potřebují aktivní leadership.

 • Thomas Hartung

  Professor, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

  DE

  Professor Hartung is an expert in clinical and experimental pharmacology and toxicology with more than 500 publications. Thomas strives for a paradigm shift in toxicity testing with the goal of improving public health. As a former head of the European Center for the Validation of Alternative Methods at the European Commission’s Joint Research Center, he was dedicated to topics such as toxicity testing, evidence-based toxicology, and the development of new approaches based on annotated pathways of toxicity.
  After relocating to the United States, he became director for the Center for Alternatives to Animal Testing and a laboratory for developmental neurotoxicity research.

 • Thomas Hartung

  Profesor, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

  DE

  Profesor Hartung je odborníkem na klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii. Své poznatky shrnul ve více než 450 článcích a publikacích. Dlouhodobě usiluje o změnu v testování toxicity s cílem zlepšit veřejné zdravotnictví. Jako bývalý ředitel Evropské společnosti pro alternativní metody při Evropské komisi se věnoval testování toxicity, toxikologii založené na důkazech, ale také vývoji nových přístupů k určení toxicity.
  Po přesunu do Spojených států se profesor Hartung stal ředitelem Centra pro alternativy k testování zvířat a laboratoře pro výzkum vývojové neurotoxicity.

 • Behshad Behzadi

  Senior Engineering Director, Google

  CH

  Behshad leads a team of over 100 engineers focused on developing the Google Assistant, one of the company’s most innovative and challenging computer science projects. The Assistant enables people to get things done in their world by talking to Google in a natural way. Behshad joined Google Zurich in 2006 and has worked on various areas of Search, including Google Ranking, Alerts, Conversational Search, and Now on Tap.

  Prior to Google, Behshad graduated from Ecole Polytechnique, where he also received his PhD in Bioinformatics in 2002. He was later a post-doc researcher at the Max Planck Institute for Molecular Genetics, focusing on algorithmic comparative genomics.

 • Behshad Behzadi

  Senior Engineering Director, Google

  CH

  Behshad vede tým více než 100 inženýrů, kteří vyvíjí nejinovativnější a nejnáročnější projekt v rámci Googlu – Google Assistant. Tento virtuální pomocník lidem pomáhá plnit úkoly ve skutečném životě, a to pomocí přirozeného hlasového ovládání. Behshad pracuje v Googlu v Curichu od roku 2006, kde se od té doby podílel na různých projektech kolem vyhledávání Google včetně Google Ranking, Alerts, Conversational Search a Now on Tap.
  Beshad vystudoval Ecole Polytechnique, kde získal doktorát z bioinformatiky. Poté se věnoval postdoktorandskému výzkumu na Max Planck Institutu molekulární genetiky, kde se zaměřil na algoritmickou komparativní genomiku.

   

 • Rodolfo Miranda Soriano

  Director, IMDEA Nanociencia

  ES

  Prof. Rodolfo Miranda has been the director of the Madrid Institute for Advanced Studies in Nanoscience (IMDEA Nanociencia) since 2006 and a full professor of condensed matter physics at the Universidad Autónoma de Madrid (UAM). He has also worked with various universities in Spain and Germany during his career as a scientist.
  In 2007, Prof. Miranda was elected a fellow of the American Physical Society. His present research interests are in nanoscale science, quantum materials, and magnetism of nanostructures and their application in nanomedicine.

 • Rodolfo Miranda Soriano

  Ředitel, IMDEA Nanociencia

  ES

  Rodolfo Miranda je ředitelem Institutu nanovědy v Madridu (IMDEA Nanociencia) od roku 2006 a také profesorem fyziky kondenzovaných látek na Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Svou vědeckou kariéru budoval na univerzitách ve Španělsku a Německu.
  V roce 2007 byl zvolen partnerem Americké fyzikální společnosti. V současné době se věnuje výzkumu nanovědy, kvantovým materiálům, magnetismu nanostruktur a jejich využití v medicíně.

 • Per-Ulrik Eriksson

  Robotics Specialist, ABB

  SWE

  Per studied electronics and computer science engineering with a specialty in robotics and mechatronics at the Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey in Mexico. He’s worked in industrial robotics since 1998, focusing on arc welding applications and designing solutions for various industries, especially for the automotive segment. Per has embraced the fourth industrial revolution and now works to incorporate technologies such as virtual and augmented reality into industrial robotics.

 • Per-Ulrik Eriksson

  Specialista na robotiku, ABB

  SWE

  Per studoval na Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey elektroniku a počítačové vědy se zaměřením na robotiku a mechatroniku. V průmyslové robotice se pohybuje od roku 1998. Během let se věnoval obloukovému svařování a hledání řešení pro různá odvětví, speciálně pro automobilový segment. Je propagátorem čtvrté průmyslové revoluce a v současné době pracuje na začlenění technologií jako je virtuální a rozšířená realita do průmyslové robotiky.

 • Jurgen Laudus

  Director, AMS at Materialise

  BE

  After graduating with a Master of Science in Engineering from the University of Leuven (Belgium) in 2001, Jurgen began his career in Additive Manufacturing (AM) at Materialise. Over the years, he has held several production and sales management positions within the company, playing an active role in the creation of one of the largest and most complete 3D printing production facilities in the world. In his current role as Materialise director, Jurgen is passionate about sharing his 3D printing expertise and his views on how 3D printing will transform many industries.

 • Jurgen Laudus

  Ředitel, AMS Materialise

  BE

  Jurgen začal svou kariéru v Materialise po ukončení svého inženýrského studia na belgické Univerzitě v Leuven v roce 2001. Během několika následujících let pracoval v produktovém managementu a v obchodní sekci a byl u zrodu jednoho z největších 3D výrobních zařízení. Dnes se ve své roli věnuje sdílení svých zkušeností s 3D tiskem a toho, jak tento obor ovlivní další odvětví.

 • Libor Witassek

  Cyberneticist & Director of Vítkovice Machinery Group

  CZ

  Libor Witassek specializes in second-order cybernetics, focusing on managing an enterprise as a living organism. He advised the Wharton School of the University of Pennsylvania about programs on doing business in Central Europe. He also served as managing partners chairman at Allied Consultants Europe e.V. Libor is an expert at building corporate management systems, using the Lean Six Sigma method to help firms like Siemens, Foxconn, Johnson & Controls, and GCE. He has written several works on Lean Leadership, which is a topic of his lectures at the University of Economics, Prague. Libor is a Chairman of the Board Of Directors and Director of Vítkovice Machinery Group.

 • Libor Witassek

  Kybernetik & Generální ředitel, Vítkovice Machinery Group

  CZ

  Libor Witassek se dlouhodobě specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. Libor je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six Sigma pomohl již několika firmám, například Siemensu, Foxconnu, Johnson & Controls nebo GCE. Je autorem řady publikací a metodologie LEAN Leadership, kterou přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes současným předsedou představenstva a generálním ředitelem Vítkovice Machinery Group.

 • Pavel Kysilka

  Economist, Founder 6D Academy

  CZ

  Pavel Kysilka is a giant of Czech business, standing at the very foundations of the domestic banking sector. He served as a board member and Vice Governor of the Czech National Bank where he helped birth the Czech koruna after the breakup of Czechoslovakia. Pavel led Česká spořitelna for 5 years and was one of the members of Board of Directors for 17 years. He also served on the Government’s economic council, and worked as an International Monetary Fund expert.
  He founded the 6D Academy that associates domestic monetary policy and macroeconomic experts with those from IT, banking, digital marketing, education, auditing, and consulting. The 6D Academy motivates firms to undertake transformations that will allow them to maintain their competitiveness in the face of the digital revolution. Pavel Kysilka is also president of the world-renowned Smetana’s Litomyšl music festival.

 • Pavel Kysilka

  Ekonom; zakladatel 6D Academy

  CZ

  Pavel Kysilka je jedním z nejznámějších českých ekonomů a velkou osobností českého byznysu. Zásadním způsobem se podílel na formování tuzemského veřejného a privátního bankovního sektoru. Působil jako člen bankovní rady a vice-guvernér ČNB. Odpovídal za zavedení české koruny po rozpadu Československa. Byl součástí Národní ekonomické rady vlády, 17 let byl ve vedení České spořitelny, z toho 5 let ji řídil. Rovněž působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a byl třikrát zvolen bankéřem roku.
  Založil 6D Academy, která sdružuje tuzemské odborníky z makroekonomické a měnové politiky, IT technologií, bankovnictví, digitálního marketingu a vzdělávání, firemního auditu a poradenství. 6D Academy motivuje tuzemské firmy k důležitým změnám, které je udrží konkurenceschopné v době digitální revoluce.
  Pavel Kysilka je mimo jiné prezidentem světoznámého hudebního festivalu Smetanova Litomyšl a propaguje reformu vzdělání.

 • Otto Fabri

  Former Lead Design Engineer, Tesla & Faraday Future

  CZ

  Otto is an experienced design engineer with a strong working history in the automotive industry. Among other, he has worked in leading design engineering positions at Tesla on Model S & X and later at Faraday Future on the FF91. He has an extensive experience in autonomous mobility, EV design, and development, and the transition to renewable energy technologies. Otto is also a consulting professional with a Master’s Degree in Engineering focused on Mechanical Engineering and production process management.

 • Otto Fabri

  Principal Engineer, Faraday Future

  CZ

  Otto je zkušeným automobilovým inženýrem. V Tesle pracoval na navrhování nových modelů S a X. Poté přestoupil do Faraday Future, kde pracoval na modelu FF91. Otto je předním expertem na navrhování autonomních vozů. V obecné rovině se také zajímá o přestup na obnovitelné energie. Otto vystudoval strojní inženýrství a řízení výrobního procesu a dlouhá léta konzultuje design.

 • Michal Pěchouček

  Professor of Artificial Intelligence

  CZ

  Michal is a professor at the Czech Technical University (ČVUT) where he founded and leads the Artificial Intelligence Center and heads the Department of Computer Science. He has been a visiting professor at foreign universities and led research projects financed by agencies like NASA or the FAA. Michal co-founded Cognitive Security and held the position of head of R&D for three years. The AI start-up then became a part of CISCO Systems in 2013.  He also co-founded AgentFly Technologies, which specializes in controlling autonomous aircraft traffic, and BlindSpot solutions, which develops AI for industrial applications. Michal was named to the New Europe 100 list of significant innovators in 2015.

 • Michal Pěchouček

  Profesor umělé inteligence

  CZ

  Michal je profesorem na ČVUT, kde založil a vede Centrum umělé inteligence, zároveň je vedoucím katedry počítačů na Fakultě elektrotechnické, ČVUT. Působil jako hostující profesor na zahraničních univerzitách a vedl výzkumné projekty financované americkými obrannými agenturami NASA nebo FAA. Je spoluzakladatelem AI startupu Cognitive Security, která se stala v roce 2013 součástí CISCO Systems. Tam působil více než 3 roky jako ředitel R&D. Dále spoluzaložil startup AgentFly Technologies, specializující se na řízení letového provozu bezpilotních prostředků, a technologickou firmu BlindSpot solutions, která vyvíjí průmyslové aplikace umělé inteligence. V roce 2015 byl zařazen na seznam výjimečných inovátorů New Europe 100.  

 • Jiří Kůs

  Spoluzakladatel, nanoSPACE

  CZ

  Inovátorská cesta Jiřího Kůse, který je hlasitým propagátorem nových materiálů a průmyslové revoluce, inspirované Jeremy Rifkinem, začala studiem průmyslové energetiky, na kterou navázal titulem z psychologie a sociologie. O nanotechnologiích tvrdí, že jsou alchymií 21. století. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která vyrábí nanolůžkoviny a nanohračky pro alergiky. Také předsedá Asociaci nanotechnologického průmyslu v ČR.
  Pod iniciativou Česko je nano propaguje Českou republiku jako nanovelmoc.
 • Jiří Kůs

  Co-founder, nanoSPACE

  CZ

  Jiří Kůs’s path has led him to become a proud evangelist for new materials and industrial revolution. Inspired by Jeremy Rifkin, he began his studies into industrial energy, which he followed with degrees in psychology and sociology.
  Jiří claims that nanotechnologies are the alchemy of the 21st century. He co-founded nanoSPACE, which which produces anti-allergy bedding with nanofibres. He also chairs the Czech Nanotechnology Industries Association. Jiří claims the Czech Republic is a nano superpower under the initiative Czech is Nano.

 • Martin Hausenblas

  Co-Founder Adler Czech & Liftago

  CZ

  Martin is dedicated to innovative projects with broad societal implications. That’s why he entered politics and founded the Podnikáme bez korupce anti-corruption group and a fund to finance internships for students abroad. His long-term focus on the sharing economy, autonomous mobility, and exponential technologies led to launching the Liftago application. Martin believes in a philosophy of sustainable business, which can be seen in his work in the Ústí region where he’d like to create conditions that would attract a global autonomous mobility player. He supports car and bike sharing projects and is also involved in startup New Mobility Project that optimizes city transportation.

 • Martin Hausenblas

  Spoluzakladatel Adler Czech & Liftago

  CZ

  Martin se věnuje inovativním projektům se širokým společenským dopadem, proto se také stal politikem, založil sdružení Podnikáme bez korupce a fond na podporu studentských zahraničních stáží. Jeho dlouhodobý zájem o sdílenou ekonomiku, autonomní auta a exponenciální technologie ho přivedl ke spuštění taxi aplikace Liftago. Martinovou filozofií je udržitelné podnikání, což skvěle dokazuje jeho práce v Ústeckém regionu. Pracuje na vytvoření unikátních lokálních podmínek, které by přilákaly špičku v oblasti výzkumu autonomní dopravy. I proto kromě podpory projektů pro sdílení aut a jízdních kol stojí za startupem New Mobility Project, který přináší řešení pro optimalizaci dopravních řešení ve městech.

Festival speakers

 • Bibop G. Gresta

  Chairman, Hyperloop Transportation Technologies

  IT

  Bibop G. Gresta is a leader in finance, transportation, media and startups. As a chairman of Hyperloop Transportation Technologies, currently manages a team of over 800 professionals in 40 countries. HTT was the first to begin development of the Hyperloop™, and is the largest company ever built upon a collaborative business ecosystem.

  He’s been featured at international conferences and events that include the World Economic Forum, the United Nations and TED Talks, just to name a few. He co-founded Digital Magic S.p.A, an influential incubator that was responsible for the start-up of over 70 companies back in 2004. He was a producer and host on several hit TV programs on national Italian networks including MTV and started his own network Bibop S.p.A.

 • Bibop G. Gresta

  Předseda, Hyperloop Transportation Technogies

  IT

  Bibop je uznávaným odborníkem v oblasti financí, dopravy, médií a startupů. Na své současné pozici předsedy Hyperloop Transportation Technologies (HTT) vede tým 800 lidí ve 40 zemích. Firma HTT začala vyvíjet Hyperloop™jako první na světě a je také největší firmou, která stojí na principech sdílené ekonomiky.

  Gresta vystupoval na mnoha mezinárodních konferencích a akcích jako je například Světové ekonomické fórum, OSN a TED Talks. Spoluzaložil Digital Magic S.p.A, vlivný inkubátor, který v roce 2004 rozjel 70 firem. Byl také producentem a moderátorem několika italských televizních programů včetně MTV a založil si vlastní televizní společnost Bibop S.p.A.

 • Alexandre Cadain

  Founder & CEO, Anima.ai

  FR

  Alexandre is starting ANIMA, an AI lab that tackles global challenges by designing new human-machine collaboration processes. Alexandre co-leads the postdigital seminar at Ecole Normale Supérieure (Ulm) Paris, which explores AI possible futures and their socioeconomic impacts. This year, the program focuses on Artificial Imagination. He also joined the IBM Watson AI XPRIZE as the European Ambassador to gather and mentor exceptional teams that are committed to positively impacting a billion lives by 2020 using AI. At the United Nations, he is the rapporteur for the Future of Work workgroup at the AI FOR GOOD commission. Alexandre is passionate about taking human life to other planets and contributes to a design mission to Mars, focusing on the red planet’s first cities.

 • Alexandre Cadain

  Zakladatel & CEO, Anima.ai

  FR

  Alexandre je podnikatelem a výzkumníkem v oblasti kolektivní i umělé inteligence. Vystudoval Ecole Normale Supérieure, HEC Paris a Univerzitu Sorbonna, kde se věnoval propojení vědy, ekonomie a umění. Založil a vede firmu ANIMA, laboratoř umělé inteligence pro globální výzvy. Dále spoluřídí na Ecole Normale Supérieure (Ulm) Paris seminář postdigitálního výzkumu, který se zabývá technickým vývojem umělé inteligence a jejího dopadu na společnost a ekonomiku. Je také součástí prestižní výzvy IBM Watson AI XPRIZE, kde mentoruje výjimečné týmy, které chtějí pomocí umělé inteligence změnit životy miliardám lidí. A to do roku 2020. Alexandre je rovněž nadšeným podpůrcem vesmírných cest na jiné planety. Podílí se na navrhování misí na Mars, konkrétně na první města této rudé planety.

 • Neil Harbisson

  Cyborg

  UK

  Neil Harbisson is a contemporary artist and cyborg activist best known for having an antenna implanted in his skull and for being officially recognised as a cyborg by a government.

  The antenna allows him to perceive visible and invisible colours such as infrareds and ultraviolets via sound waves. The antenna’s internet connection allows him to receive colours from space as well as images, videos, music or phone calls directly into his head via external devices such as mobile phones or satellites.

  Harbisson identifies himself as a cyborg, he feels both his mind and body are united to cybernetics. His artworks investigate the relationship between colour and sound, experiment the boundaries of human perception and explore the use of artistic expression via sensory extensions.

  In 2010 he co­-founded the Cyborg Foundation with Moon Ribas, an international organisation that aims to help humans become cyborgs, defend cyborg rights and promote cyborgism as a social and artistic movement.

 • Neil Harbisson

  Kyborg

  UK

  Neil Harbisson je umělec, úřady uznaný kyborg-aktivista, který je znám díky anténě implantované v lebce. Ta mu umožňuje slyšet světlo, a to včetně spekter pro lidské oko neviditelných – infračervené a ultrafialové. Díky internetovému napojení antény může přijímat obrázky, videa nebo telefonáty přímo do jeho hlavy skrz externí zařízení jako jsou např. mobily nebo satelity.

  Harbisson sám sebe identifikuje jako kyborga. Cítí, že jeho mysl i tělo jsou spojeny v kybernetice. Jeho umění ukazuje vztahy mezi barvami a zvuky, experimentuje s hranicemi lidského vnímání a objevuje využití umělecké exprese pomocí senzorického rozšíření.
  V roce 2010 založil spolu s kolegyní Moon Ribas Cyborg Foundation, mezinárodní organizaci která je zaměřená na pomoc lidem, kteří se chtějí stát kyborgy, bojuje za jejich práva a šíří kyborgismus jako sociální a umělecké hnutí.

   

 • Liliana Berezkinová

  CEO, Nanopharma

  CZ

  Liliana is CEO of Nanopharma – a Czech SME that’s pioneering the use of biomimetic nanofibers across healthcare. Her passion lies in innovation in both science and entrepreneurship. Apart from her own business activities, she also developed and led Young Business – a project from the Czech Association of Small and Medium-Sized Enterprises  (AMSP ČR) that supports young entrepreneurs and encourages them and their peers to transform their ideas and visions into new businesses. Liliana also lectures on innovation and business models at the University of Finance and Administration in Prague.

 • Liliana Berezkinová

  CEO, Nanopharma

  CZ

  Liliana řídí českou společnost Nanopharma, jednu z prvních firem využívajících biomimetická nanovlákna v medicíně. Je zapálená do inovací z vědeckého i podnikatelského hlediska. Vedle toho také založila a vedla Young Business, projekt Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, který podporuje mladé lidi v tom, aby své nápady proměnili v podnikání. Liliana rovněž vyučuje inovace a obchodní modely na Vysoké škole finanční a správní.

 • Matan Berkowitz

  Co-founder, Shift

  IL

  Matan (Ma Tan) has dedicated his life to music and technology. In 2015, he co-produced a hackathon focused on music technology for individuals with special needs; developing devices that enable the paralyzed, the blind, amputees, and autistic musicians to express themselves in new ways.
  Berkowitz also co-founded Shift, a company that works with start-ups, municipalities, hospitals, and organizations on creating positive impacts through innovation. Matan also founded DisCoTech – a framework dedicated to music technology for people with special needs. His prototypes utilize everything from EEG brainwaves to heartbeat sensors.

 • Matan Berkowitz

  Spoluzakladatel, Shift

  IL

  Matan (Ma Tan) zasvětil svůj život hudbě a technologiím. V roce 2015 uspořádal hackaton zaměřený na hudební technologie pro handicapované. Jeho cílem bylo vyvinout nástroje, které by umožnily tělesné postiženým, nevidomým a autistickým hudebníkům se vyjádřit zcela novým způsobem.
  Vedle toho je spoluzakladatelem firmy Shift, která pomáhá startupům, státní správě, nemocnicím a dalším organizacím vytvořit pozitivní dopad na společnost pomocí inovací. Stojí také za projektem DisCoTech, který se věnuje hudebním technologiím pro handicapované. Například ty, které zkoumají elektrický potenciál lidského mozku pomocí elektrod na hlavě nebo ty, které sledují srdeční tep pomocí senzorů.

 • Liviu Babitz

  Co-Founder, Cyborg Nest

  UK

  Liviu co-founded Cyborg Nest, the world’s first company to sell intelligently designed senses. The firm realized decided to embark on a path to discover more about our world, focusing on what humans cannot perceive with just their senses. Where artificial intelligence is usually crafted to make phones, cars, and homes smarter, Cyborn Nest decided to focus on making people smarter instead.

  In his previous role, Liviu was the COO of Videre est Credere. He lived undercover and built covert networks technology users that documented human rights violations in places that lack access to the wider world.

 • Liviu Babitz

  Spoluzakladatel, Cyborg Nest

  UK

  Liviu je spoluzakladatelem firmy Cyborg Nest, která věří, že toho pomocí našich smyslů můžeme ještě mnoho probádat. Proto se rozhodli jako první na světě navrhovat a “prodávat” smysly. Umělá inteligence dnes pohání telefony, auta nebo zlepšuje bydlení. Cyborg Nest, jak název napovídá, ji rozšíří pro lidi.

  Před založením Cyborg Nestu působil jako COO ve firmě Videre est Credere, žil v utajení a budoval tajné komunity lidí, kteří pomocí technologií dokumentovali porušování lidských práv v místech, kam nikdo neměl přístup.

 • Martina Sokolíková

  Growth Engine Manager Slovakia, Google

  SK

  Martina is leading Growth Engine initiative at Google, where she fully dedicates to digital transformation in Czechia and Slovakia. Together with partners from public, private and academic sector, the team managed to train more than 60 000 people on digital skills. Martina’s main goal is to sustainably implement online marketing into educational process at high schools and universities and thus provide young people with skills to start their own online business or find a job.

 • Martina Sokolíková

  Growth Engine Manager, Google Slovensko

  SK

  Martina vede v Googlu iniciativu Growth Engine a naplno se věnuje digitální transformaci v České republice a na Slovensku. Jejímu týmu se ve spolupráci s širokou veřejností, soukromou a akademickou sférou podařilo vyškolit více než 60 000 lidí na digitální dovednosti. Jejím hlavním cílem je udržitelné začlenění online marketingu do vzdělávání na středních a vysokých školách. A díky tomu studentům poskytnout dovednosti pro vlastní online podnikání nebo jejich budoucí kariéru.

 • Veronika Froncová

  Google Partners Coordinator

  SK

  Veronika vede Google Partners, platformu pro agentury a profesionály v oblasti online marketingu. Česko-slovenský Google Partners ekosystém zahrnuje přes 1000 agentur. Ve spolupráci s nimi Google Partners pomáhá malým a velkým společnostem budovat svou značku online a úspěšně využívat digitální marketing s cílem růst a měnit se na firmu budoucnosti.

 • Veronika Froncová

  Google Partners Coordinator

  SK

  Veronika is leading Google Partners, a unique platform for online marketing agencies and specialists. The Czech and Slovak Google Partners ecosystem is comprised of over 1,000 agencies, 270 of which are Certified Partners. In joint cooperation with these, the team is helping companies small and large to build their brand online and successfully use digital marketing to grow their business and transform into companies of the future.

 • Opher Brayer

  Talent Development Expert

  IL

  Opher is a founder of Stages, an R&D and education project for highly talented social contributors and smart techies of the next generation. He is also a corporate consultant and business mentor. With cornerstones in both firm structure and free-form creativity, Opher has created dozens of original methodologies that lead to the development and reward of talent.

  Opher Brayer is the head of numerous brands: Swing Management, Brayer Group, the Talent Academy, the TakeOff Institute, and the Human DotCom Worldwide Project. Today, Opher assists leading CEOs and industrialists with dedicated management strategies, supports processes in mergers and acquisitions, shares expertise in establishing the large class, and supports startups.

 • Opher Breyer

  Rozvoj talentů

  IL

  Opher Brayer je zakladatelem projektu Stages, rozvojového a vzdělávacího projektu pro osobnosti, které zlepšují společnost nebo jsou talenty nové technologické generace. Je také konzultantem ve velkých korporacích a mentorem. Vytvořil nespočet unikátních metodologií, které rozvíjí a oceňují největší talenty. Mimo jiné vede několik společností a organizací: Swing Management, Brayer Group, the Talent Acaemy, the TakeOff Institute a projekt Human DotCom Worldwide.

  Dnes spolupracuje s řediteli na manažerských strategiích a akvizičních projektech. Dále také lektoruje a podporuje startupy.

 • Michal Pěchouček

  Professor of Artificial Intelligence

  CZ

  Michal is a professor at the Czech Technical University (ČVUT) where he founded and leads the Artificial Intelligence Center and heads the Department of Computer Science. He has been a visiting professor at foreign universities and led research projects financed by agencies like NASA or the FAA. Michal co-founded Cognitive Security and held the position of head of R&D for three years. The AI start-up then became a part of CISCO Systems in 2013.  He also co-founded AgentFly Technologies, which specializes in controlling autonomous aircraft traffic, and BlindSpot solutions, which develops AI for industrial applications. Michal was named to the New Europe 100 list of significant innovators in 2015.

 • Michal Pěchouček

  Profesor umělé inteligence

  CZ

  Michal je profesorem na ČVUT, kde založil a vede Centrum umělé inteligence, zároveň je vedoucím katedry počítačů na Fakultě elektrotechnické, ČVUT. Působil jako hostující profesor na zahraničních univerzitách a vedl výzkumné projekty financované americkými obrannými agenturami NASA nebo FAA. Je spoluzakladatelem AI startupu Cognitive Security, která se stala v roce 2013 součástí CISCO Systems. Tam působil více než 3 roky jako ředitel R&D. Dále spoluzaložil startup AgentFly Technologies, specializující se na řízení letového provozu bezpilotních prostředků, a technologickou firmu BlindSpot solutions, která vyvíjí průmyslové aplikace umělé inteligence. V roce 2015 byl zařazen na seznam výjimečných inovátorů New Europe 100.  

 • Juraj Vaculík

  Spoluzakladatel, Aeromobil

  SK

  Juraj má více než 20 let zkušenosti s různým typem vedení od politických hnutí přes mezinárodní media až po reklamní průmysl. Během tzv. sametové revoluce v 1989 byl jedním z hlavních představitelů studentského hnutí, které později přispělo k demokratizaci Slovenska. Juraj započal svou kariéru na začátku 90. let jako kreativní ředitel. V roce 1996 založil vlastní nezávislou agenturu MADE BY VACULIK.
  Rovněž spoluzaložil a vede AeroMobil, který vyvíjí první létající auto na světě. Auto, které se během 3 minut promění v letadlo, se stalo v roce 2014 světovou senzací se svým prototypem AeroMobil 3.0. Juraj řídil jeho vývoj, na kterém se podílelo dalších 12 lidí. Mimo toho je také angel investorem v několika startupech z IT, médií a mobility.

 • Juraj Vaculík

  Co-founder & CEO, Aeromobil

  SK

  Juraj has over 20 years leadership experience ranging from political revolution to international media and the advertising industry. During the Velvet Revolution in 1989, he was one of the key figures of the student movement that led the process of democratization in Slovakia. In the early 90’s, Juraj launched his career as a creative director in the nascent advertising industry. In 1996, he founded his own independent agency MADE BY VACULIK.
  Juraj is also a co-founder and CEO of AeroMobil, an engineering company that combines a luxury sports car and light plane into a single vehicle. In 2014, AeroMobil became a global sensation with its AeroMobil 3.0 experimental prototype. Juraj directed its development, leading a a team of 12 people and he presented the flying car at the Pioneers Festival in Vienna. In addition, Juraj acts as an angel investor for various IT, media, and alternative mobility startups.
 • Matěj Adam

  Watson Health Executive, IBM

  CZ

  Matej Adam is a health IT professional with over 15 years of experience in the field. He led the design and development of several national healthcare projects and provided consulting services to regional and national governments on e-health and IT strategies to improve healthcare outcomes. Matej led patient safety improvement projects and upgraded hospital processes using new technologies and helped define IBM’s global healthcare solution strategy and portfolio. He currently leads IBM’s Watson Health for both public and private healthcare markets in Europe.

  Matej’s earned a master’s degree in finance and information technology and an MBA from the Henley Business School at the University of Reading in the UK.

 • Matěj Adam

  Watson Health Executive, IBM

  CZ

  Matěj se více než 15 specializuje na IT ve zdravotnictví. Vedl vývoj několika informačních projektů na národní úrovni a je konzultantem pro elektronické zdravotnictví a IT strategie. Mimo jiné řídil transformační projekty týkající se bezpečnosti pacientů a procesů v nemocnicích s pomocí nových technologií. Rovněž byl součástí tvorby globální strategie a portfolia IBM pro oblast IT zdravotnická řešení. V současné době vede evropské rozšíření trhu pro Watson Health jak v soukromém, tak i státním sektoru.
  Matěj vystudoval finance a informační technologie a MBA na Henley Business School at University of Reading in the UK.

 • Jan Mühlfeit

  Strategist, Mentor

  CZ

  Jan spent 22 years at Microsoft where he served in different leadership positions, eventually serving as the head of Microsoft Corporation in Europe during 2007-2014. He has created a unique methodology and series of seminars for individuals and groups that help them find their own personal uniqueness and then use it as a competitive advantage.

  Jan coaches top executives, Olympic champions, and artists from different countries. He currently hosts the “Premier League Thinking” talk show on radio station ZET, and “Your Talent is Unique” and “Unlock Your Child’s Potential” at Flowee.cz. Jan also serves as senior strategic adviser at Atlantic Bridge Venture. He has served on different advisory boards to several European governments in the fields of ICT, national competitiveness, and education.

  Jan earned a computer science degree from the Czech Technical University and later completed executive development programs at the Wharton Business School, the London School of Economics, and Harvard University.

 • Jan Mühlfeit

  Stratég, mentor

  CZ

  Jan Mühlfeit strávil 22 let v Microsoftu na vrcholových pozicích. V letech 2007-2014 působil jako jeho Prezident pro Evropu. Díky svým zkušenostem vytvořil poměrně unikátní semináře o tom, jak najít osobní výjimečnost pro jednotlivce i týmy a využít ji jako dlouhodobou konkurenční výhodu.

  Jan koučuje vrcholové manažery, olympijské vítěze, umělce i mladé lidi odcházející z dětských domovů. V současné době má několik vlastních talk show: „Myšlení první ligy“ na rádiu ZET, „Tvůj talent je unikát“ a „Odemkněte potenciál svého dítěte“, oba na portálu Flowee.cz. Dále působí jako Senior Strategic Adviser v Atlantic Bridge Venture a je členem několika evropských poradních sborů v oblastech ICT, konkurenceschopnost států a vzdělání.

  Vystudoval ČVUT a později absolvoval exekutivní programy na Wharton, LSE a Harvardu.

 • Rachael Gan

  CFO & COO, ImpactVision

  UK

  Rachael is a social entrepreneur. She studied Economics and International Relations at Cornell University. After graduating, she served as an advisor at Agora for Good, Finance and Business Strategy Consultant in Project Provenance, and co-founded DayOld. She now acts as CFO and COO at ImpactVision, an early stage technology company building a more transparent and effective food system, using hyperspectral technology.

 • Rachael Gan

  CFO & COO, ImpactVision

  UK

  Rachael se věnuje společensky prospěšnému podnikání. Vystudovala ekonomii a mezinárodní vztahy na Cornell University. Působila jako konzultant pro finanční a obchodní strategii v Project Provenance, byla poradkyní v Agora for Good a založila společensky odpovědné podnikání DayOld. V současné době se na pozici CFO a COO věnuje firmě ImpactVision, která je ve své počáteční fázi budování transparentního a efektivního systému rozpoznávání jídla pomocí tzv. hyperspektrální technologie.

 • Mirek Peřina

  Founder & CEO, XTND

  CZ

  Mirek is an entrepreneur, visionary, and dreamer who harnessed his boundless energy to realize the dream of personal electric transport. He is also a tech enthusiast that’s passionate about creating new and revolutionary products such as XTND: world’s smartest AI-equipped longboard. Mirek also has over 8 years of entrepreneurial experience.

 • Mirek Peřina

  Zakladatel & CEO, XTND

  CZ

  Mirek je podnikatel, vizionář a snílek s neomezenou energií, který se rozhodl splnit si vizi o osobním dopravním prostředku. Není divu, že s nadšením vymýšlí nové a revoluční produkty jako je XTND, nejchytřejší longboard na světě, který má v sobě zabudovanou umělou inteligenci. Mirek podniká více než 8 let.

 • Radka Dohnalová

  Zakladatelka, Atairu

  CZ

  Radka založila a vede ATAIRU, mezinárodní vzdělávací organizaci, která se soustředí na rozvoj leaderů a strategické transformace. Stojí za konceptem autentického leadershipu, který spoluvytvořila v rámci MBA studia na Harvard Business School. Pracovala s více než tisíci leadery a 50 organizacemi v Evropě a Japonsku. Působila v McKinsey & Company a ve Světovém potravinovém programu OSN. Vzdělávání je její vášní a dlouhodobě se tématu věnuje v Čechách i mezinárodně. Aktivně se zapojuje do debat týkajících se budoucnosti vzdělávání v době exponenciálních technologií, například mezinárodní konference Petera Diamandise Abundance 360 nebo TEDxPrague. Radka žije s manželem a třemi dětmi v Praze.

 • Radka Dohnalová

  Founder, Atairu

  CZ

  Radka founded and leads ATAIRU, an international education organization that focuses on forming leaders and strategic transformations and she developed the concept of authentic leadership as part of her MBA studies at Harvard Business School. Radka has worked with more than 1,000 leaders and 50 organizations in Europe and Japan. She worked at McKinsey & Company and with the U.N. World Food Programme. Education is Radka’s passion and she has worked in the field both domestically and abroad. She’s taken an active role in debates about the future of education and the effects of the rise of exponential technologies, such as at Peter Diamandis’s Abundance 360 or TEDxPrague. Radka currently lives in Prague with her husband and three children.

 • Kristian Costa-Zahn

  Head of Creation & Executive Producer, UFA LAB

  DE

  Kristian is head of creation and executive producer at UFA’s digital studio UFA LAB, which he-cofounded. UFA is Germany’s leading TV production company and part of Fremantle, RTL Group, and Bertelsmann. Kristian has worked on digital film projects since 2001 and was the leading creative on more than 50 projects, among them the inter-media crime project “Wer rettet Dina Foxx”; the award-winning motion comedy “Ewig Mein”; the urban culture YouTube Original Channel “eNtR berlin”; the “Munchies”  food channel; a joint venture with VICE; and “Virtual Testdrive” virtual reality experience for smart. Kristian currently works on various online video projects like the Facebook channel “Jäger & Sammler” and several fictional webseries. His projects have taken home various national and international awards, such as the “New York Festivals Gold World Medal“ (2x); and “Best Cross-Platform Fiction” and “Best Interactive Project” at the Banff World Media Festival. His most renowned success so far was winning an International Digital Emmy for the “Dina Foxx – Deadly Contact“ sequel project.  

 • Kristian Costa-Zahn

  Head of Creation a Executive Producer, UFA LAB

  DE

  Kristian řídí kreativní tvorbu a je výkonným producentem v digitálním studiu UFA LAB. To patří UFA, jedné z největších německých produkčních firem, které jsou součástí Fremantle, RTL Group a Bertelsmann. Od roku 2001 se Kristian věnuje digitálním filmovým projektům a je jedním ze zakladatelů studia. Vedl více než 50 projektů, například transmediální krimi “Wer rettet Dina Foxx”, oceňovaný komiksový film “Ewig Mein” nebo originální Youtube kanál z městského prostředí “eNtR berlin”. Ve spolupráci s časopisem VICE také vytvořili pořad o jídle “Munchies” nebo projekt virtuální reality “Virtual Testdrive”. Momentálně pracuje na facebookovém kanále “Jäger & Sammler” a několika dalších webových seriálech. Kristian získal mnoho mezinárodních ocenění, například New York Festivals Gold World Medal, Best Cross-Platform Fiction nebo Best Interactive Project na Banff World Media Festival. Největším úspěchem je ale zatím zisk mezinárodní “digitální Emmy” za transmediální příběh Dina Foxx – Deadly Contact.

 • Ján Choma

  Consultant, AI for healthcare and banking

  SK

  Ján is a passionate activator of teams working on exceptional problems, helping shape their strategy so they succeed internationally. He also worked as a strategic consultant for large industrial companies before founding a consultancy concentrating on increasing effectiveness in the financial sector. At IBM, Ján seeks out and fosters innovative projects in healthcare – in vitro fertilization. He focuses on qualitative embryo evaluation using AI. He also recently took over the post of regional leader for banking where he will work to implement artificial intelligence.

 • Ján Choma

  Konzultant , AI v medicíně a bankovnictví

  SK

  Ján je nadšený aktivátor vyhledávající týmy, které pracují na výjimečných zadáních. Spolupracuje s nimi na strategii tak, aby uspěly v mezinárodním měřítku. Rovněž pracoval jako strategický konzultant pro velké průmyslové podniky, poté založil poradenskou firmu pro zvyšování efektivnosti finančních institucí. V současnosti hledá a prosazuje inovativní projekty v IBM, především ve zdravotnictví, a to v oblasti umělého oplodnění (IVF). Konkrétně se zaměřuje na kvalitativní hodnocení embryí za pomoci umělé inteligence. Před nedávnem přijal pozici regionálního lídra pro oblast bankovnictví. V ní se bude zaměřovat na využití umělé inteligence.

 • Frédéric Sartou

  Head of CEE, NAVYA

  FR

  Frédéric started his career in various online projects. But his passion lies in innovating mobility and automotive industry. He now serves as the Head of Central and Eastern Europe at NAVYA, a French company founded in 2014 which develops driverless, automated electric vehicles. In 2016, NAVYA launched autonomous shuttles for 15 passengers, successfully trialled in London and Las Vegas.

 • Frédéric Sartou

  Ředitel pro CEE region, NAVYA

  FR

  Frédéric započal svou kariéru v různých online projektech. Jeho vášní jsou však inovace v oblasti mobility a automobilového průmyslu. V současné době vede ve francouzské firmě NAVYA pobočku pro centrální a východní Evropu. Ta od roku 2014 vyvíjí samořiditelné elektrické vozy. V roce 2016 v Londýně a Las Vegas úspěšně otestovali autonomní autobus pro 15 cestujících.

 • Radek Janků

  Zakladatel a CEO, BattSwap Inc.

  CZ

  Radek svou kariéru započal na pozici Commercial Manager ve společnosti Skanska, dále působil jako R&D Director ve společnosti REAL ECO TECHNIK. V inkubátoru SVTParku se poté zabýval ochranou IP (IP protection), Technology Transferem a podporou startupů.
  Radek Janků patří mezi významné propagátory elektromobility. Jeho společnost BattSwap, kterou založil v roce 2015, revolučně usnadňuje fungování elektromobilů díky 30 sekundovému výměnnému systému elektrické baterie v autech. Tento systém vyvíjí dále v Menlo Parku a v Německu.

 • Radek Janků

  Founder & CEO, BattSwap Inc.

  CZ

  Radek began his career as commercial manager at Skanska before becoming R&D director at REAL ECO TECHNIK. He worked on IP protection, technology transfers, and supporting start-ups while working at the SVTPark incubator.
  Radek Janků is a major supporter of electric vehicles. In 2015, he founded BattSwap, which aims to revolutionize EVs with a method of exchanging battery systems in only 30 seconds. This concept is now being developed at Menlo Park in Germany.

 • Tamir Plachinsky

  CEO, Griiip

  IL

  Tamir gained his master degree in Mechanical Engineering at Ben-Gurion University of the Negev. He initiated the first student race car project in Israel, Ben-Gurion Racing (BGR), in 2009 where a group of 30 students designed and built a formula race car for the international Formula SAE competition.
  In 2013 Tamir co-founded Griiip, the first race car manufacturer in Israel. The company designs and manufactures innovative race cars targeting entry-level categories. Griiip is currently working on the G1 model while developing Griiip Technologies. They utilize the G1 platform in a holistic approach that looks at the race car’s entire operating environment and its users to develop solutions to the biggest challenges motorsports face: the increasing costs of racing and the lack of fan engagement.

 • Tamir Plachinsky

  CEO, Griiip

  IL

  Tamir je vystudovaným strojním inženýrem z Ben Gurionovy univerzity v Negevu. V roce 2009 na své alma mater založil projekt Ben-Gurion Racing Car, během něhož 30 studentů navrhlo a postavilo formuli pro mezinárodní závod Formula SAE. Tamir v roce 2013 založil firmu Griiip, která je prvním výrobcem závodních vozů v Izraeli. Zaměřují se na začátečnické kategorie. Momentálně pracují na modelu G1. Přistupují k němu holisticky. Tedy tak, aby mohli čelit největším výzvám motosportu: zvyšujícím se nákladům a malému diváckému zapojení.

 • Tomáš Novotný

  CEO & Founder, 720 Degrees

  CZ

  Tomáš founded Finnish firm 720° with the goal of employing emerging technologies to improve health and productivity inside buildings and the company was recently named Best IoT Startup in Scandinavia. Its solution combines IoT, the Cloud, machine learning, chemistry, indoor environmental quality aspects, construction engineering, and other fields. Tomáš has been an entrepreneur all his all life and is always curious and excited about new technologies that will help humankind improve life and reach new horizons.

 • Tomáš Novotný

  CEO a zakladatel, 720 Degrees

  CZ

  Tomáš založil ve Finsku startup 720° s cílem zlepšovat zdraví a produktivitu v budovách. Firma nedávno získala ocenění nejlepšího IoT startupu ve Skandinávii. Jejich řešení kombinuje IoT, cloud, strojové učení, chemii, hodnocení kvality vnitřního prostředí budov nebo také stavební inženýrství. Tomáš je celoživotním podnikatelem a je nadšen do nových technologií, které pomáhají lidstvu dostat se za nové obzory.

 • Marek Gutt-Mostowy

  CEO a zakladatel, euroLoop

  PL

  Marek studoval průmyslové inženýrství a získal titul z mechatroniky, robotiky a automatizačního inženýrství. Své zkušenosti prohloubil i díky studiu a práci v prestižní Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). Před založením inovativní firmy euroLoop, která staví skutečné nákladní vozidlo budoucnosti, vedl tým, který v soutěži pro SpaceX Hyperloop navrhoval kontrolní systém. Marek rovněž neváhá sdílet své znalosti se studenty na Technické univerzitě v Krakově.

 • Marek Gutt-Mostowy

  CEO & Founder, euroLoop

  PL

  Marek studied industrial engineering and earned his degree in mechatronics, robotics, and automation engineering. He then honed and expanded his expertise at CERN as a student and fellow.
  Prior to founding euroLoop, a company working to build a full-scale cargo hyperloop, he led a team that designed control systems for the SpaceX Hyperloop competition. Marek also shares his knowledge with students at the Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology.

 • Jan Mittner

  CEO ROTORAMA; Špičkový pilot dronů

  CZ

  Jan Mittner je zakladatelem nebo spoluzakladatelem několika úspěšných firem, a to včetně kariérního webu Proudly.cz nebo portálu Jizdomat.cz, který odkoupil jeden ze světových lídrů v průmyslu sdílených jízd BlaBlaCar. Má rád létání ve sportovních letadlech, kluzácích. Také se věnuje létání s dálkově ovládanými modely, což ho přivedlo k létání s kvadrokoptérami a závodění s drony, které řídí z pohledu první osoby (FPV). Jan v loňském roce vyhrál nejprestižnější závod FPV drone a je jedním z nejlepších závodníků na světě. Rovněž založil společnost Rotorama, které zásobuje Evropu špičkovým závodním vybavením.

 • Jan Mittner

  CEO Rotorama; A Top Drone Racer

  CZ

  Jan Mittner is the founder or co-founder of several successful business, including career showroom Proudly.cz or Jizdomat.cz, which was acquired by BlaBlaCar, one of the world leaders in the ride-sharing industry. He enjoys flying, either in sport aircraft, gliding, and especially RC models, leading to his massive interest in first-person view (FPV) quadcopter flying and drone racing. Jan won the most prestigious FPV drone race last year and counts as one of the best racers in the world. He also founded Rotorama – a company that provides high-level drone racing equipment and services throughout the EU.

 • Tomáš Hajzler

  Zakladatel, Peoplecomm

  CZ

  Jak sám tvrdí, do třiceti let se to snažil „daleko dotáhnout“. Dalších deset let strávil na různých manažerských židlích (Douwe Egberts, Vitana, GE). Založil tři firmy (cestovku, šnečí farmu a síť obchodů s africkým uměním). Poté, co zažil syndrom vyhoření, založil PeopleComm, kde zkoumá svět firem, vedení a další souvislosti pracovního života. Snaží se šířit myšlenku svobody v práci jako způsobu řízení a organizace firem. O svobodě v práci píše na: peoplecomm a Freedom@Work. Několik let v Čechách propaguje styl bydlení postavený na sousedských vztazích zvaný cohousing – Kde domov můj?.

 • Michal Votruba

  Director, RSJ Gradus

  CZ

  Michal is the director of RSJ Gradus, which is RSJ Investments’ fund that focuses on healthcare and medicine in the US and Europe. Its investments target research and development into medicines for serious illnesses as well as the effective production of new drugs or the operation of healthcare systems. Michal studied medicine at Charles University and worked as a consultant in the pharmaceutical industry for over 10 years.

 • Michal Votruba

  Ředitel, RSJ Gradus

  CZ

  Michal je ředitelem podfondu RSJ Gradus, jenž se v rámci RSJ Investments zaměřuje na oblast medicíny a zdravotnictví v USA a Evropě. Jádrem podfondu jsou investice do výzkumu a vývoje léčby závažných onemocnění, technologií pro efektivní výrobu nových léků nebo činnost zdravotnických systémů. Michal vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Přes 10 let se věnoval poradenství ve farmaceutickém průmyslu.

Moderators

 • Michael Londesborough

  Conference Guide

  UK

  Michael received his Ph.D in chemistry from the University of Leeds in 2002, publishing a thesis that won the JB Cohen prize for its contribution to scientific knowledge. He’s worked as an independent researcher at the Czech Academy of Science’s Institute of Inorganic Chemistry in Řež, focusing on boron hydrides and their application. This led to his discovery of the first borane laser in 2015. Michael has also won numerous awards for his passionate work evangelizing science and bringing attention to the need for scientific literacy.

 • Michael Londesborough

  Moderátor konference

  UK

  Michael získal Ph.D z chemie na Univerzitě v Leedsu v roce 2002. Jeho diplomová práce vyhrála JB Cohenovu cenu. Poté pracoval jako nezávislý výzkumník v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži. Tam se zabýval hydridy boru a jejich využití. Díky tomu se podařilo v roce 2015 vyvinout první boranový laser na světě. Michael také vyhrál několik cen za popularizaci vědy a propagaci vzdělání v oblasti vědy.

 • Alžběta Trojanová

  Moderator

  CZ

  Alžběta launched her gaming journalism career in 2004 working for Gamestar magazine. She would go on to write for gaming websites like hrej.cz or hratelne.cz. Alžběta began hosting game-focused TV show Re-Play in 2011, taking over the role of chief editor four years later. She’s also a regular contributor to SCORE magazine.

 • Alžběta Trojanová

  Moderátorka festivalu

  CZ

  Alžběta se věnuje herní žurnalistice už od roku 2004. Tehdy začínala v časopise Gamestar. Později psala pro herní weby jako hrej.cz nebo hratelne.cz. Od roku 2011 moderuje televizní pořad Re-Play, kde před čtyřmi roky převzala také pozici šéfredaktora. Pravidelně přispívá do časopisu SCORE.

 • Petr Mára

  Moderator

  CZ

  Petr Mára has spent years working with new technologies with a passion for Apple products. He is a certified Apple trainer, deploying the iOS platform in businesses. In addition to his family and his busy work schedule, Petr co-founded the iCON Prague technology conference and works as a time management trainer and technology columnist for the Czech version of Forbes magazine.

 • Petr Mára

  Moderátor festivalu

  CZ

  Petr se dlouhá léta se věnuje technologiím, především produktům Apple. Působí jako certifikovaný trenér Applu pro školení a zavádění systému iOS a OS X ve firmách. Dále se věnuje problematice time managementu.
  Vedle své rodiny má ještě mnoho aktivit – spoluzaložil technologickou konferenci iCON Prague, školí time management a píše pro Forbes Česko o technologiích.