Buy ticket
Menu

Guarantors

Meet our hand-picked guarantors, the foremost local experts and luminaries who act as our advisors and ensure the quality of content for each of the explored technologies and trends.

 • Future healthcare

  Thomas Hartung

  Professor, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

  Future healthcare

  Professor Hartung is an expert in clinical and experimental pharmacology and toxicology with more than 500 publications. Thomas strives for a paradigm shift in toxicity testing with the goal of improving public health. As a former head of the European Center for the Validation of Alternative Methods at the European Commission’s Joint Research Center, he was dedicated to topics such as toxicity testing, evidence-based toxicology, and the development of new approaches based on annotated pathways of toxicity.
  After relocating to the United States, he became director for the Center for Alternatives to Animal Testing and a laboratory for developmental neurotoxicity research.

 • Medicína budoucnosti

  Thomas Hartung

  Profesor, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

  Medicína budoucnosti

  Profesor Hartung je odborníkem na klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii. Své poznatky shrnul ve více než 450 článcích a publikacích. Dlouhodobě usiluje o změnu v testování toxicity s cílem zlepšit veřejné zdravotnictví. Jako bývalý ředitel Evropské společnosti pro alternativní metody při Evropské komisi se věnoval testování toxicity, toxikologii založené na důkazech, ale také vývoji nových přístupů k určení toxicity.
  Po přesunu do Spojených států se profesor Hartung stal ředitelem Centra pro alternativy k testování zvířat a laboratoře pro výzkum vývojové neurotoxicity.

 • Umělá inteligence

  Jan Kleindienst

  Research & Development Manager, IBM Watson Lab

  Umělá inteligence

  Jan má doktorát v oboru umělé inteligence, jíž se věnuje v IBM od 90. let. Vede pražskou výzkumnou a vývojovou laboratoř IBM a patří mezi přední české odborníky na konverzační systémy. Zaměřuje se především na vývoj systémů umělé inteligence, které rozpoznávají řeč a přirozený jazyk a umožňují dialog člověka s počítačem. Pražský tým se pod Janovým vedením také pyšní řadou mezinárodních publikací a patentů v tomto oboru a globálním dosahem svého výzkumu.

 • Artificial Intelligence

  Jan Kleindienst

  Research & Development Manager, IBM Watson Lab

  Artificial Intelligence

  Jan earned a degree in artificial intelligence, which he has worked on at IBM since the 1990s. He now leads IBM’s Prague research and development lab and is a leading Czech expert on conversational systems. He focuses on developing artificial intelligence systems that recognize speech and allow for a dialogue between people and computers. Jan’s team can also boast of a number of international publications and patents which document the global impact of their work.

 • Artificial Intelligence

  Michal Pěchouček

  Professor of Artificial Intelligence

  Artificial Intelligence

  Michal is a professor at the Czech Technical University (ČVUT) where he founded and leads the Artificial Intelligence Center and heads the Department of Computer Science. He has been a visiting professor at foreign universities and led research projects financed by agencies like NASA or the FAA. Michal co-founded Cognitive Security and held the position of head of R&D for three years. The AI start-up then became a part of CISCO Systems in 2013.  He also co-founded AgentFly Technologies, which specializes in controlling autonomous aircraft traffic, and BlindSpot solutions, which develops AI for industrial applications. Michal was named to the New Europe 100 list of significant innovators in 2015.

 • Umělá inteligence

  Michal Pěchouček

  Profesor umělé inteligence

  Umělá inteligence

  Michal je profesorem na ČVUT, kde založil a vede Centrum umělé inteligence, zároveň je vedoucím katedry počítačů na Fakultě elektrotechnické, ČVUT. Působil jako hostující profesor na zahraničních univerzitách a vedl výzkumné projekty financované americkými obrannými agenturami NASA nebo FAA. Je spoluzakladatelem AI startupu Cognitive Security, která se stala v roce 2013 součástí CISCO Systems. Tam působil více než 3 roky jako ředitel R&D. Dále spoluzaložil startup AgentFly Technologies, specializující se na řízení letového provozu bezpilotních prostředků, a technologickou firmu BlindSpot solutions, která vyvíjí průmyslové aplikace umělé inteligence. V roce 2015 byl zařazen na seznam výjimečných inovátorů New Europe 100.  

 • Nové materiály

  Jiří Kůs

  Spoluzakladatel, nanoSPACE

  Nové materiály

  Inovátorská cesta Jiřího Kůse, který je hlasitým propagátorem nových materiálů a průmyslové revoluce, inspirované Jeremy Rifkinem, začala studiem průmyslové energetiky, na kterou navázal titulem z psychologie a sociologie. O nanotechnologiích tvrdí, že jsou alchymií 21. století. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která vyrábí nanolůžkoviny a nanohračky pro alergiky. Také předsedá Asociaci nanotechnologického průmyslu v ČR.
  Pod iniciativou Česko je nano propaguje Českou republiku jako nanovelmoc.
 • New materials

  Jiří Kůs

  Co-founder, nanoSPACE

  New materials

  Jiří Kůs’s path has led him to become a proud evangelist for new materials and industrial revolution. Inspired by Jeremy Rifkin, he began his studies into industrial energy, which he followed with degrees in psychology and sociology.
  Jiří claims that nanotechnologies are the alchemy of the 21st century. He co-founded nanoSPACE, which which produces anti-allergy bedding with nanofibres. He also chairs the Czech Nanotechnology Industries Association. Jiří claims the Czech Republic is a nano superpower under the initiative Czech is Nano.

 • Future mobility

  Martin Hausenblas

  Co-Founder Adler Czech & Liftago

  Future mobility

  Martin is dedicated to innovative projects with broad societal implications. That’s why he entered politics and founded the Podnikáme bez korupce anti-corruption group and a fund to finance internships for students abroad. His long-term focus on the sharing economy, autonomous mobility, and exponential technologies led to launching the Liftago application. Martin believes in a philosophy of sustainable business, which can be seen in his work in the Ústí region where he’d like to create conditions that would attract a global autonomous mobility player. He supports car and bike sharing projects and is also involved in startup New Mobility Project that optimizes city transportation.

 • Doprava budoucnosti

  Martin Hausenblas

  Spoluzakladatel Adler Czech & Liftago

  Doprava budoucnosti

  Martin se věnuje inovativním projektům se širokým společenským dopadem, proto se také stal politikem, založil sdružení Podnikáme bez korupce a fond na podporu studentských zahraničních stáží. Jeho dlouhodobý zájem o sdílenou ekonomiku, autonomní auta a exponenciální technologie ho přivedl ke spuštění taxi aplikace Liftago. Martinovou filozofií je udržitelné podnikání, což skvěle dokazuje jeho práce v Ústeckém regionu. Pracuje na vytvoření unikátních lokálních podmínek, které by přilákaly špičku v oblasti výzkumu autonomní dopravy. I proto kromě podpory projektů pro sdílení aut a jízdních kol stojí za startupem New Mobility Project, který přináší řešení pro optimalizaci dopravních řešení ve městech.

 • Roboti a droni

  Jan Mittner

  CEO ROTORAMA; Špičkový pilot dronů

  Roboti a droni

  Jan Mittner je zakladatelem nebo spoluzakladatelem několika úspěšných firem, a to včetně kariérního webu Proudly.cz nebo portálu Jizdomat.cz, který odkoupil jeden ze světových lídrů v průmyslu sdílených jízd BlaBlaCar. Má rád létání ve sportovních letadlech, kluzácích. Také se věnuje létání s dálkově ovládanými modely, což ho přivedlo k létání s kvadrokoptérami a závodění s drony, které řídí z pohledu první osoby (FPV). Jan v loňském roce vyhrál nejprestižnější závod FPV drone a je jedním z nejlepších závodníků na světě. Rovněž založil společnost Rotorama, které zásobuje Evropu špičkovým závodním vybavením.

 • Robots & drones

  Jan Mittner

  CEO Rotorama; A Top Drone Racer

  Robots & drones

  Jan Mittner is the founder or co-founder of several successful business, including career showroom Proudly.cz or Jizdomat.cz, which was acquired by BlaBlaCar, one of the world leaders in the ride-sharing industry. He enjoys flying, either in sport aircraft, gliding, and especially RC models, leading to his massive interest in first-person view (FPV) quadcopter flying and drone racing. Jan won the most prestigious FPV drone race last year and counts as one of the best racers in the world. He also founded Rotorama – a company that provides high-level drone racing equipment and services throughout the EU.

 • 3D printing

  Adam Jech

  Co-Founder, MakersLAB

  3D printing

  Adam studied architecture and later became a 3D printing enthusiast, even building his first printer himself. He co-founded MakersLAB, a 3D printing and prototyping workshop that educates future modelers and 3D printing experts by marrying creativity with innovative technologies. MakersLAB also brings together enthusiasts that evangelize the opportunities 3D printing offers while also providing technical supervision to hobbyists, early adopters, and experts.

 • 3D tisk

  Adam Jech

  Spoluzakladatel, MakersLab

  3D tisk

  Adam vystudoval architekturu, ale rychle se nadchnul pro 3D tisk. Doma si postavil vlastní tiskárnu. Poté spoluzaložil MakersLAB, 3D tiskovou a prototypovací dílnu, kde vzdělávají budoucí modeláře a 3D tiskové experty, a která snoubí kreativitu s inovativními technologiemi. Adam sleduje trendy ve 3D a jejich propojení do neprůmyslových oborů. Jeho vizí je vytvoření sítě 3D dílen, kde si může člověk pod odborným dohledem sám něco vytisknout, a také zformování komunity nadšenců, se kterými by šířil osvětu o možnostech trojrozměrného tisku.

 • Internet of everything

  David Kadleček

  Application Development Manager, Cognitive IoT Lab

  Internet of everything

  David earned a degree in artificial intelligence. Before joining IBM, he worked for start-ups in the Czech Republic and Silicon Valley. He has 20 years of experience in designing and implementing IT systems.
  He is an intrapreneur at IBM Czech Republic, currently working with innovative, agile teams developing solutions in finance, logistics, manufacturing, and smart cities. The start-up-based teams connect business, technology, and university research to leverage unique synergies between IoT and machine learning.

 • Internet všeho

  David Kadleček

  Application Development Manager, Cognitive IoT Lab

  Internet všeho

  David získal titul v oboru umělé inteligence a před nástupem do IBM pracoval pro startupy v České republice a Sillicon Valley. Pyšní se více než dvacetiletými zkušenostmi v navrhování a zavádění složitých IT systémů. V IBM Česká republika je tzv. Intrapodnikatelem, který pracuje s inovativními a flexibilními firmami na projektech ve finančním sektoru, logistice, výrobě a chytrých měst. Jeho agilní týmy propojují byznys, technologie a akademický výzkum, čímž vytvářejí skvělé synergie v oblasti IoT a strojového učení.

 • Virtual & augmented reality

  Marek Polčák

  CEO & Founder, VRgineers, Inc.

  Virtual & augmented reality

  Marek is body and soul, a vrgineer, or Virtual Reality engineer. He is also a visionary and a key innovator. His company, VRgineers, pushes the limits of high-end virtual reality gear targeting business and industrial use. Their latest product, the high-definition head-mounted VRHero 5K display is being tested and used in large companies throughout Europe and the United States. Marek is a keen VR evangelist and has spoken about enterprise-level VR at events across Europe and in Silicon Valley.

 • Virtuální a rozšířená realita

  Marek Polčák

  Zakladatel & CEO, VRgineers Inc.

  Virtuální a rozšířená realita

  Marek je vrgineer, čili VR inženýr, tělem i duší. Poslední 4 roky života věnoval vývoji špičkových brýlí pro virtuální realitu s nejlepší kvalitou obrazu na trhu, a to se zaměřením na obchodní a průmyslové použití. Marek díky svému projektu FlyPrague, nabízejícímu turistům zážitek virtuálního průletu nad Prahou, postupně vyzkoušel a “rozlámal” všechny komerčně dostupné VR brýle. Na základě zpětné vazby od téměř 40 000 lidí se pak rozhodl rozjet vývoj vlastního zařízení. To se mu s jeho českým týmem povedlo a finální prototypy už úspěšně testují velké firmy v Evropě i Americe. Otevírá se tak nová kapitola českého vrgineeringu.

 • Robots & drones

  Nigel Smith

  CEO, TM Robotics

  Robots & drones

  Nigel has been involved with automation for more than 30 years. Before he founded TM Robotics, he was EMEA Product Manager for Toshiba’s programmable controllers and industrial robots.
  Nigel founded TM Robotics on April 1, 2000 in order to focus on growing and developing Toshiba’s industrial robot business throughout Europe, the Middle East, Africa, India, Russia, and North and South America.

 • Roboti a droni

  Nigel Smith

  CEO, TM Robotics

  Roboti a droni

  Nigel se pohybuje v oblasti automatizace více než 30 let. Před založením TM Robotics pracoval v Toshibě jako produktový manažer průmyslových robotů a programovatelných ovladačů. Firmu TM Robotics založil v dubnu 2000 s cílem rozšířit využití průmyslových robotů Toshiba po Evropě, Blízkém východě, Africe, Indii, Rusku a v Jižní a Severní Americe.

 • Internet of everything

  Pavel Sodomka

  Managing Partner, SimpleCell Networks

  Internet of everything

  Pavel Sodomka started his career as a strategic advisor to the Director of Czech Centres and helped launch the organization’s first official website. In 1994, he became one of the first employees of Microsoft’s Czech unit, where he was responsible for marketing. In 1999, he launched development of atlas.cz. Pozitiv and Play.cz, two of Pavel’s other firms, were the first to bring audio and video streaming to the Czech Republic. After selling atlas.cz, he co-founded non-profit Radost 3.0 and invested in e-bike company ekolo and netmail, the first official Google Apps partner in the Czech Republic.
  Pavel and Jan John launched an Internet of Things network based on Sigfox technology in 2014. As managing partner of SimpleCell Networks, he takes care of the network and coordinates marketing and ecosystem development processes.

 • Internet všeho

  Pavel Sodomka

  Managing Partner, SimpleCell Networks

  Internet všeho

  Pavel Sodomka začínal jako strategický poradce ředitele Českých center, kde vedl spuštění první webové stránky organizace. V roce 1994 patřil k prvním zaměstnancům českého Microsoftu, kde měl na starost internetové projekty. Poté stál u vývoje vyhledávače Atlas.cz, který později úspěšně prodal. Jeho další dvě firmy Pozitiv a Play.cz patřily k prvním, které na českém trhu umožňovaly internetové vysílání v České republice. Rovněž spoluzaložil neziskovou organizaci Radost 3.0, investoval do elektrokol a společnosti netmail. V roce 2014 se svým společníkem založili firmu SimpleCell Networks, která zajišťuje sít pro internet věcí za pomocí technologie Sigfox. Pavel má na starosti partnery, marketing a rozvoj vztahů.

 • Future healthcare

  Tomáš Šebek

  Surgeon; Co-Founder, Meditorial & Founder, uLekara.cz

  Future healthcare

  MUDr. Tomáš Šebek studied medicine at Charles University and works as a surgeon at the St. Francis Hospital in Prague. He began his close cooperation with Doctors Without Borders in 2010 and took on his first surgical mission abroad, travelling to Haiti that same year. He’s provided emergency care in Afghanistan as recently as 2015. Tomáš is a co-founder of MeDitorial and founded uLekare.cz, two projects that help inform the general public about health resources on the internet. He’s also been an evangelist for telemedicine, which uses smart technologies to connect doctors with their patients.

 • Medicína budoucnosti

  Tomáš Šebek

  Chirurg, spoluzakladatel Meditorial a uLekare.cz

  Medicína budoucnosti

  MUDr. Tomáš Šebek vystudoval všeobecné lékařství na Karlově Univerzitě a momentálně působí na chirurgickém oddělení Nemocnice Na Františku. Od roku 2010 věnuje velkou energii organizaci Lékařů bez hranic. V témže roku odjel na svou první chirurgickou misi na Haiti, dále působil jako traumatolog v Afghánistánu, kam se vrátil v roce 2015.
  Tomáš je také spoluzakladatelem MeDitorialu a zakladatelem uLekare.cz, dvou projektů, které informují laickou veřejnost o zdraví na internetu. S nadšením se věnuje tzv. telemedicíně, přenášení lékařských informací od pacienta a doktorovi pomocí informačních technologií.

   

Future of Life, Work & Society

 • Dagmar Císařovská

  Mentor, Minerva 21 - Humanity

  In her 13 years at ExxonMobil, Dagmar has experience with employee health, communications, crisis management, CSR, auditing, and education. She believes in connecting people and personal responsibility that creates a healthy environment and relationships. That philosophy has led her to be a successful mentor to several NGOs as well as women’s networking organizations. Dagmar will focus on technological topics that promise to transform society, relationships, and human values.

 • Dagmar Císařovská

  Mentorka, Minerva 21 - Lidství

  Dagmar si za 13 let v ExxonMobil prošla oblastmi péče o zdraví zaměstnanců, komunikací, krizového managementu, CSR, auditem či vzděláváním. Věří ve smysluplnost propojování lidí a osobní zodpovědnosti. Usiluje tím o vytváření zdravého prostředí a vztahů. Proto je také zkušenou mentorkou v několika NGO’s a radí ženám v několika networkingových organizacích. Ve své vertikále lidství se bude věnovat tématům o proměně společnosti, vztahů a lidských hodnot v kontextu technologického rozvoje.

 • Martin Lupa

  Co-Founder, Lidrarna.cz - Leadership

  Martin is a seasoned senior manager focused on product management, marketing, and sales with experience in firms like Procter & Gamble, Avon Cosmetics, ČSOB, and mBank. He currently oversees Tesco Stores ČR’s foundations and relations with legislators, ministries, and other institutions.
  Martin shares his extensive leadership experience in the Lídrárna project, which he founded in 2014. The goal was to find people in the Czech Republic who inspire and support the development of the next generation of leaders. The biggest challenges have proven to be the outdated education system and the untapped potential of people in corporations. His activities connect the worlds of large corporations, schools, non-profits, politicians, state institutions, students, and entrepreneurs.

 • Martin Lupa

  Spoluzakladatel, Lidrarna.cz - Leadership

  Martin je zkušeným seniorním manažerem se zaměřením na produktový management, marketing a obchod. Působil například v Procter & Gambler, Avon Cosmetics, ČSOB a mBank. Nyní se ve společnosti Tesco Stores ČR stará o jeho nadační fond a o vztahy se zákonodárci, ministerstvy a dalšími institucemi.
  Své značné zkušenosti s leadershipem sdílí v neziskovém projektu Lídrárna, kterou v roce 2014 založil. Jejím cílem je najít v České republice ty největší osobnosti, které inspirují a podporují rozvoj nové generace leadrů. Největší “výzvou” je pro něj zastaralý školský a vzdělávací systém a také nevyužitý potenciál lidí v korporacích. Svými aktivitami propojuje různé světy – korporace, školy, neziskovky, politiky, státní instituce, studenty, podnikatele.

 • Jan Veselý

  Smarter University Leader - Education

  Jan currently focuses on helping young people find their place in the working world through the Alliance for YOUth, which he is coordinates in the Czech Republic, and the Smarter University program. During the last few years, he has also led teams full of extraordinary people bring to life projects like the Vodafone Foundation Laboratory accelerator for social startups; EduFórum, a set of networking events connecting innovative minds in education; and Inovátoři.cz, a project focused on eliminating wastes of time, money, and energy, allowing innovators to reach their creative potential. He is also sharing parental leave with his wife.

 • Jan Veselý

  Smarter University Leader - Vzdělávání

  Moderní vzdělávání je pro Jana klíčovou oblastí. Je propagátorem inovativních vzdělávacích přístupů a zakladatelem akceleračních programů jako například Social Impact Award nebo Laboratoř Nadace Vodafone, které využívají metodologii Lean Startup. Díky ní začínající podnikatelé testují svůj byznys model a zkoušejí svou kreativitu. Sám pak sdílí své znalosti na školeních Lean Canvas a testování trhu. Spoluorganizuje aktivity v Alianci pro mladé, sdružující 45 firem, které připravují studenty na vstup na trh práce v době transformujících se dovedností.

 • Tomáš E. Dombrovský

  Analyst, LMC - Labour Market

  Tomáš is an analyst at LMC with a unique view of the labor market and its relation to education and society at large. He provides HR consulting services and works to meaningfully connect people across firms and institutions. Tomáš regularly speaks at conferences and points out the need to prepare for the radical changes that will come with exponential technologies.

 • Tomáš E. Dombrovský

  Analytik, LMC - Pracovní trh

  Tomáš je analytikem LMC s unikátním přehledem o vývoji pracovního trhu s přesahem na vzdělání a společenské otázky. Díky tomu konzultuje v oblasti HR a zajímá se o smysluplné uplatnění lidí a jejich propojení napříč firmami a institucemi. Pravidelně přednáší na odborných konferencích a poukazuje na potřebu se připravit na radikální změny, kterými si bude pracovní trh (nejen) v době exponenciálních technologií procházet.